Wat is beveiligingstechniek?

Beveiligingstechniek is een geheel aan maatregelen om mensen en objecten (ict) te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Dit is niet alleen inbraak maar ook fraude, verduistering, schade en vandalisme. Bescherming / beveiliging begint altijd met een plan waarbij de te beveiligen objecten als uitgangspunten dienen. Te denken valt dan aan:

  • objectbeveiliging
  • productbeveiliging
  • informatiebeveiliging
  • evenementenbeveiliging
  • persoonsbeveiliging
beveiligingstechniek - camerasystemen

Dit kan mechanisch, bouwkundig, organisatorisch en elektronisch. De informatie op deze pagina beperkt zich tot het elektronische gedeelte. Voor meer informatie over de overige onderdelen verwijs ik u graag naar een aangesloten partner op beveiligingstechniek.net

Elektronische beveiliging

Een elektronische beveiliging is tegenwoordig meer dan alleen een alarmsysteem. Vaak worden domotica systemen gecombineerd met beveiligingssystemen waardoor er veel meer rekening gehouden kan worden met de leefbaarheid. Hierbij moet gedacht worden aan lerende systemen die ten aanzien van geleerde routines afwijkingen gedetecteerd worden die in ieder geval een stil alarm kunnen laten uitgaan. Op basis van de techniek, observatie, logaritmes en een menselijke terugkoppeling worden beveiligingssystemen steeds slimmer en lastiger te manipuleren of te omzeilen door een kwaadwillende.

Beveiligingstechniek - Smart Home

Brandbeveiliging

beveiligingstechniek brandbeveiliging

Brandbeveiliging is altijd een combinatie van maatregelen. Afhankelijk van de situatie kunnen er verschillende soorten beveiliging toegepast worden.

  • Rookdetectie
  • Sprinkler
  • Blusser
  • Organisatorisch

Toegangscontrole

Beveiligingstechniek - toegangscontrole

Bij toegangscontrole is niet alleen de techniek van groot belang maar ook de organisatie. In kantoren zijn er vaak 3 zones, publiek, personeel en extra geautoriseerde medewerkers. Er wordt vaak met kaartlees-systemen gewerkt maar tegenwoordig zie je steeds vaker dat er met gezichtsherkenning gewerkt wordt.

Inbraakbeveiliging

beveiligingstechniek - Alarminstallatie

Inbraakbeveiliging is de meest toegepaste beveiligingstechniek, in de basis zijn er vier verschillende klassen op basis van de attractiviteit van goederen en de locatie van het object (huis / kantoor). Daarnaast kan een elektronische beveiliging bijna niet zonder goed hang en sluitwerk, bouwkundige en organisatorische maatregelen.

Cyber security

beveiligingstechniek - Cybersecurity

Omdat veel elektronische beveiligingen tegenwoordig communiceren over het Internet is Cyber security niet meer weg te denken binnen de beveiligingstechniek. Een systeem is altijd zo sterk als de zwakste schakel. Dit kan tegenwoordig een oven zijn die via een app is aan te sturen.

Specialisaties binnen de beveiligingstechniek

Innovatie en gevaren van buitenaf zijn altijd al een wedloop geweest en zullen dat ook altijd blijven binnen de beveiligingstechniek. Dit vraagt om een vergaande specialisatie, 10 jaar geleden was het goed mogelijk om als field service engineer in een week verschillende installaties (lees CCTV, inbraakbeveiliging en toegangscontrolesystemen) te installeren en te onderhouden. Tegenwoordig is dat als er een juiste diepgang gegeven moet worden bijna niet meer mogelijk. Dit maakt het werk binnen de beveiligingstechniek ook bijzonder interessant, je zal nooit uitgeleerd zijn.

<open sollicitatie>